top of page
Solar Panel Home_edited_edited.jpg

Varför välja solenergi?

 1. Ren och förnybar: Solenergi är en ren och förnybar energikälla som inte avger koldioxid eller andra 
  skadliga utsläpp. Genom att välja solenergi minskar du din miljöpåverkan och bidrar till att bekämpaklimatförändringarna.

 2. Obegränsad resurs: Solen är en obegränsad energikälla. Varje dag strålar solen enorma mängder
  energi till jorden som kan utnyttjas för att generera el. Genom att använda solenergi minskar duberoendet av fossila bränslen och bidrar till en mer hållbar energiframtid.

 3. Ekonomiska fördelar: Solenergi kan ge betydande ekonomiska fördelar på lång sikt. När du installerar solceller kan du minska eller till och med eliminera dina elkostnader genom att producera egen el. Dessutom kan du dra nytta av stödåtgärder, skattelättnader och nätinmatningsavtal som kan göra solenergi ännu mer ekonomiskt fördelaktigt.

 4. Energi-oberoende: Genom att producera din egen el med solenergi blir du mindre beroende av 
  elnätet. Det ger dig ökad energi-oberoende och kan öka din energisäkerhet, särskilt under 
  nätavbrott eller i områden med instabil elnätstäckning.

 5. Teknologisk utveckling: Solenergiteknologin har utvecklats snabbt de senaste åren och blir alltmer
  effektiv och kostnadseffektiv. Det finns många innovativa lösningar och produkter på marknaden
  som gör solenergi till ett tillgängligt och pålitligt alternativ för hushåll och företag.

 

Sammanfattningsvis erbjuder solenergi renhet, obegränsade resurser, ekonomiska fördelar, energi-oberoende och följer den globala trenden mot hållbarhet och förnybar energi. Genom att välja solenergi kan du göra en positiv skillnad för miljön samtidigt som du kan dra nytta av ekonomiska och energirelaterade fördelar.

Grön teknik avdrag

Grön teknikavdraget, även känt som grönt ROT-avdrag, är en skattereduktion som infördes i Sverige för att främja användningen av energieffektiva och miljövänliga tekniska installationer i hemmet. Det är en del av det allmänna ROT-avdraget (Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad).

Grön teknikavdraget tillämpas på kostnader för arbete och material vid installation av energieffektiva lösningar och förnybar energi i bostäder. Det kan omfatta installation av solceller, värmepumpar, energifönster, isolering, avancerade styr- och reglersystem, och andra liknande energibesparande åtgärder.

För att vara berättigad till grönt teknikavdrag måste arbetet utföras av en behörig installatör och vara godkänt av Skatteverket. Avdraget är på upp till 50% av arbetskostnaden och material och kan ge en skattereduktion upp till ett 50 000 per år och person.


Läs mer:
https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik.4.676f4884175c97df4192860.html

skattereduktion-solceller-e1613404274853.jpg
Solpaneler på taket

Lönsamt

Solcellstekniken förbättras hela tiden, samtidigt som den är både stabil och hållbar. En tumregel är att den blir en procent bättre per år. Därför lönar det sig att köpa nu och planera för att ha solcellerna länge. En av de stora fördelarna med solcellspaneler är att det är en stabil och varaktig teknik. Effektgarantin från fabriken är på 25 år eller mer. En anläggning kan ofta producera el efter 30–40 år. Det betyder att när det är dags att byta ut anläggningen, kan du se fram emot en ännu högre elproduktion.

Snabb Installation

Våra tekniker monterar panelerna under 1–2 dagar. Hur lång tid det tar beror på hur stort taket är, vilka säkerhetsanordningar som behövs och vilken sorts taktäckning du har. En elektriker kopplar in anläggningen till husets elcentral och startar anläggningen. Om det behövs installerar ditt nätföretag en ny elmätare som registrerar elen du ska ha betalt för.

Soluppgång
bottom of page