top of page
Image by Filippo
ZOE.png

I samarbete med 

logo_edited.png

Nordic Solceller och Checkwatt samarbetar för att hantera handel med Svenska Kraftnät. Genom att upplåta ditt batteri som reservplats ger du Checkwatt kontroll över det. I Checkwatts portal, EnergyInBalance, kan du övervaka din förbrukning och månadsstatistik.

growatt_2_edited.png

Bidra till elnätet med ditt batteri

Privatpersoner kan nu bidra till samhället genom att låna ut sitt solcellskopplade batteri till elnätet. Ditt batteri blir en del av en större battericell som automatiskt balanserar elnätets belastning, utan att du märker något.

För alla våra kunder tillhandahåller vi Growatt MOD 10-30 KTL3-XH serien.

Partner med
ZOE

Vi tillhandahåller stolt ett massivt batterisystem, ZOE, med en kapacitet som överstiger 1MW. ZOE är ett varumärke synonymt med kraft, tillförlitlighet och innovation, som kan stödja storskalig verksamhet och bidra väsentligt till nätbalansering. Med dessa produkter kan du lita på att vi levererar högkvalitativa, robusta och effektiva energilagringslösningar.

Stärk ditt företag

Vi erbjuder Pixii PowerShaper, en avancerad lösning för energilagring och elnätsbalansering, i samarbete med Checkwatt. Denna produkt lagrar överskottsel och frigör det vid behov, vilket bidrar till att optimera energianvändningen och minska elnätets belastning. Med Checkwatt's expertis inom energihantering blir detta en hållbar och kostnadseffektiv lösning för små industrier.

pixii2_edited.png

Energilagring BESS

Vi erbjuder stolt CATL EnerOne, en känd och pålitlig produkt för dina energilagringsbehov. Detta system är utformat för att erbjuda effektiva och hållbara energilösningar. Dessutom tillhandahåller vi ett massivt batterisystem, ZOE, med en kapacitet som överstiger 1MW. ZOE är ett varumärke som är synonymt med kraft, tillförlitlighet och innovation, kapabelt att stödja storskaliga operationer och bidra betydligt till balansering av elnätet. Med dessa produkter kan du lita på oss att leverera högkvalitativa, robusta och effektiva energilagringslösningar.

Ekonomiplan

Tillsammans med Nordic Finance erbjuder vi flexibla finansieringsalternativ för ditt batterilagringssystem. Du kan välja att direkt investera i systemet, vilket ger dig full äganderätt och kontroll över din investering från dag ett. Alternativt kan du dra nytta av vårt flexibla leasingavtal. Får du tillgång till vårt innovativa batterilagrings utan att behöva betala hela kostnaden direkt.

Bli Partner

Är du intresserad av att bli partner? Om du hyr utdel av lokal eller mark med mer än 80 ampere för batterilagrings, tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att utforska möjligheterna att samarbeta och skapa en grönare framtid tillsammans.

bottom of page